AUTOŠKOLA DOBŘICHOVICE
 

Kontakt:
Ing. Karel Polák
5. května 44
252 29  Dobřichovice
 
tel.: 602 819 773

Kancelář je otevřena v pondělí a ve čtvrtek
od 15 do 17 hodin.
 

 
foto
 

Služby:
 
     Příprava pro získání řidičského oprávnění sk. B
     Příprava pro získání referentského oprávnění
     Kondiční a cvičné jízdy


     Je upřednosťnován individuální přístup k žákům, výuka je přizpůsobena každému tak, aby v průběhu kurzu získal všechny potřebné znalosti a zkušenosti a mohl úspěšně složit závěrečnou zkoušku.
 
     Jízdy začínají na trénigovém parkovišti, kde se seznámíte se základy ovládání vozidla. Pokračují na méně frekventovaných komunikacích, kde si osvojíte jízdu v provozu. Závěrečné jízdy zahrnují běžný provoz po rychlostních i městských komunikacích.
     Během jízd se seznámíte s provozem v blízkém okolí - okres Praha západ (Černošice, Dobřichovice, Řevnice), okres Beroun (Karlštejn, Liteň, Všeradice), Praha (Zbraslav, Radotín). Seznámíte se tak dobře s dopravou na komunikacích, na kterých se jezdí závěrečná praktická jízda.
 
     Doba pro získání ŘP sk. B je obvykle 2-3 měsíce. Rychlokurz je měsíční intenzivní výcvik, který zahrnuje stejný počet výukových hodin jako klasický kurz a který vás připraví na zkoušku ve zkrácené době.
 
Cena za vybrané služby dohodou.

Služby je možno hradit v hotovosti nebo převodem na bankovní účet.
Lze hradit i na splátky.
Slevy pro studenty.
 
 

Zkoušky:
     Závěrečné zkoušky se vykonávají v Dobřichovicích, není nutno jezdit do Prahy.
Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí na počítačích ve vlastní učebně. Tento test zahrnuje 25 otázek a doba na jeho vyplnění je 30 minut.
Praktickou jízdu odřídíte vozem, který již dobře znáte ze cvičných jízd.
Ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla je krátký test sestávající z odpovědi na dvě otázky.
 
 

Formuláře ke stažení:
     Následující formuláře dostanete v kanceláři nebo si je můžete zde stáhnout a vytisknout. Po předložení těchto dokladů budete zaregistrováni jako žadatelé o řidičské oprávnění.
 
Posudek zdavotní způsobilosti k řízení motorového vozidla
Tento formulář vám potvrdí váš lékař.
Žádost o řidičské oprávnění
Vyplňte jen první část na přední straně. Nutno vytisknout oboustranně na jeden list papíru.
 
 

Elektronické testy:
e -Testy Ministerstva dopravy (http://etesty.mdcr.cz/)